Back

to start

 

Unstable Matter Situations

EXHIBITION - HOK Gallery, The Hague

 

'If I said you had a beautiful theory, would you hold it against me?'

 

Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als een zeer problematisch jaar dat gekenmerkt wordt door een opeenstapeling van toestanden die onmogelijk genegeerd kunnen worden omdat vrijwel al ons handelen problemen veroorzaakt. Het lijkt alsof wij steeds verder wegzakken in een moeras van problemen die allemaal tegelijkertijd onze aandacht vragen. Van institutioneel racisme en klimaatdoelstellingen tot de meest eenvoudige coronamaatregelen of een bezoek aan een café, theater of een familielid, alles is problematisch en urgent geworden.


De kunstenaars Topp & Dubio willen breken met de ingesleten gewoonte om onze problemen afzonderlijk aan te pakken en brengen ze samen in een overzichtelijke totaalinstallatie in HOK Gallery. Het werk 'If I said you have a beautiful theory, will you hold it against me?' bestaat uit een netwerk van objecten, sculpturen en beelden die op meervoudige wijze refereren aan actuele kwesties. De installatie is een veelvormig portret van de mentale gesteldheid van de huidige tijd en tegelijkertijd een aanzet tot oplossingsgericht denken.

Topp & Dubio hebben gedachten en denkbeelden gevat in ruimtelijke werken die als 'Unstable Matter Situations' een rol vervullen in het geheel. De ingrediënten van de sculpturen bestaan uit objecten, materialen en beelden die in bewerkte of getransformeerde vorm geladen zijn met vele verwijzingen. Topp & Dubio willen met deze installatie het problematisch denken problematiseren om daarmee ruimte te creëren voor nieuwe gedachten die de huidige toestand kunnen overstijgen en voeden.


De tentoonstelling gaat vergezeld van een begeleidende publicatie.


Unstable Matter Situations | HOK Gallery, Den Haag | 27.11.2020 t/m 10.01.2021

Open: vrijdag en zaterdag van 13.00 - 18.00 uur en op afspraak


 

 

 

Unstable Matter Situations

EXHIBITION - HOK Gallery, The Hague

27.11.2020 ----- 10.01.2021

website | facebook